Khoa học sinh học G-Teck

Chúng tôi đã và đang tập trung vào các nguyên liệu phân bón nông nghiệp hữu cơ hàm lượng cao.

Địa chỉ

Số 18A HighSac Plaza, Khu phát triển Kinh tế & Công nghệ, Tây An, Trung Quốc

Điện thoại

+86-29-8610 9472

WhatsApp

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi