Chất Axit Humic

Axit humic là một loại chất hữu cơ chủ yếu được tìm thấy trong mùn trong đất.Nó được hình thành do sự phân hủy vi sinh vật của xác thực vật và động vật và có màu từ nâu đến đen.Axit humic thường có nhiều nhóm chức khác nhau, chẳng hạn như axit cacboxylic, phenolic, amide, v.v. và có tính axit mạnh.G-Teck đã nghiên cứu để tạo ra axit humic và axit fulvic bằng các nguyên liệu thô khác nhau, chẳng hạn như nguồn mỏ (leonardite), nguồn thực vật (thân cây ngô), v.v. Axit humic và axit fulvic có nguồn gốc khác nhau đều có tác dụng cải thiện sự phát triển của cây trồng.

  • Phân bón axit humic hòa tan trong nước: Kali Humate

    Phân bón axit humic hòa tan trong nước: Kali Humate

    Kali humate là muối kali của axit humic, được sản xuất bằng cách chiết kiềm thương mại leonardite phong hóa.Nó chủ yếu được sử dụng làm chất điều hòa đất và trong nông nghiệp như một chất phụ gia phân bón có giá trị giúp tăng hiệu quả của phân bón, đặc biệt là những loại có chứa nitơ và phốt pho.

  • Khoáng chất Humic Fulvic: Kali Humate hàng đầu

    Khoáng chất Humic Fulvic: Kali Humate hàng đầu

    Kali humate là loại phân hữu cơ chất lượng cao có chứa hàm lượng axit humic, axit fulvic và kali cao.Axit humic và axit fulvic là các hợp chất tự nhiên được tìm thấy trong chất hữu cơ của đất.Chúng đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của đất và cây trồng vì chúng giúp cải thiện cấu trúc đất, tăng khả năng lưu giữ chất dinh dưỡng và tăng cường sự phát triển của cây trồng cũng như khả năng chống chịu stress.