Phân bón nguyên tố chelat

Các nguyên tố thứ cấp (các nguyên tố trung gian) và các nguyên tố vi lượng (các nguyên tố vi lượng), tuy được yêu cầu với số lượng ít hơn các nguyên tố vi lượng nhưng chúng vẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật.Đối với trồng trọt, việc bổ sung hợp lý các nguyên tố này là một trong những biện pháp quan trọng để đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường.Các nguyên tố G-Teck Chelatd chủ yếu được tạo chelat bằng axit amin.chelat hóa axit amin có thể giúp cải thiện hiệu quả hấp thụ và sử dụng các nguyên tố vi lượng, tăng cường hoạt động sinh học và giảm tải cho môi trường, từ đó thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh và năng suất của cây trồng.

 • Axit amin Chelate Molypden (AminoMo)

  Axit amin Chelate Molypden (AminoMo)

  Sản phẩm thu được từ protein thủy phân.chứa các axit amin tự do, tan hoàn toàn trong nước.nó chứa các nguyên tố vi lượng thực vật Mo ở dạng chelat axit amin.

 • Phân bón kẽm Chelate axit amin (AminoZn)

  Phân bón kẽm Chelate axit amin (AminoZn)

  Sản phẩm thu được từ protein thủy phân.chứa các axit amin tự do, tan hoàn toàn trong nước.nó chứa các nguyên tố vi lượng thực vật Zn ở dạng chelat axit amin.

 • Axit amin Chelate Canxi (AminoCa)

  Axit amin Chelate Canxi (AminoCa)

  Sản phẩm thu được từ protein thủy phân.chứa các axit amin tự do, tan hoàn toàn trong nước.nó chứa các nguyên tố trung bình thực vật Canxi (10%) dưới dạng chalet axit amin.
  Nó ổn định, an toàn, không độc hại, không kích thích và dễ bị phân hủy.

 • Axit amin Chelate Magiê (AminoMg)

  Axit amin Chelate Magiê (AminoMg)

  Sản phẩm thu được từ protein thủy phân.chứa các axit amin tự do, tan hoàn toàn trong nước.Nó chứa thực vật có chứa các nguyên tố trung bình magiê (10%) dưới dạng chelat axit amin.

 • Sắt chelate axit amin (AminoFe)

  Sắt chelate axit amin (AminoFe)

  Sản phẩm thu được từ protein thủy phân.chứa các axit amin tự do, tan hoàn toàn trong nước.nó chứa các vi chất dinh dưỡng thực vật là sắt (10%) dưới dạng thải axit amin.

 • Axit amin Chelate Đồng (AminoCu)

  Axit amin Chelate Đồng (AminoCu)

  Sản phẩm thu được từ protein thủy phân.chứa các axit amin tự do, tan hoàn toàn trong nước.Nó chứa thực vật có các nguyên tố trung bình là đồng (10%) dưới dạng chelat axit amin.

 • Các nguyên tố vi lượng chelate axit amin (AminoTE)

  Các nguyên tố vi lượng chelate axit amin (AminoTE)

  Sản phẩm thu được từ protein thủy phân.chứa axit amin tự do trên 25%, tan trong nước 100%.nó chứa các nguyên tố trung bình / nguyên tố vi lượng thực vật (bao gồm Fe, Cu, B, Zn, Mn, v.v.) dưới dạng chelat axit amin.Trong khi đó, các nguyên tố vi lượng có thể được biến đổi thành các loại nguyên tố trung bình khác (Ca, Mg, S), các nguyên tố vi lượng (Fe,Cu,B,Zn,Mn, Mo) hoặc các nguyên tố cần thiết khác (Si, Se, v.v.)