Hoạt động của G-Teck về Trách nhiệm xã hội

G-Teck hôm nay thông báo rằng họ đã tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội và đạt được những kết quả đáng kể.

Là một công ty luôn nỗ lực thúc đẩy sự phát triển bền vững và tiến bộ xã hội, G-Teck luôn coi trách nhiệm xã hội là một trong những giá trị cốt lõi của mình.với tình yêu, chúng tôi quan tâm!đó là giá trị cốt lõi của G-Teck.G-Teck cam kết phát triển bền vững và tích cực hợp tác với các tổ chức từ thiện để thúc đẩy phúc lợi và thiện chí.Mục tiêu của chúng tôi là giúp đỡ càng nhiều người càng tốt và có tác động tích cực đến xã hội.Chúng tôi ưu tiên trách nhiệm xã hội và môi trường, đồng thời đầu tư vào phúc lợi của nhân viên.Cùng với các đối tác của mình, chúng tôi nỗ lực tạo ra một thế giới nhân ái và hòa nhập hơn.

Kể từ khi thành lập (2010), G-Teck đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực, bao gồm đầu tư cộng đồng, bảo vệ môi trường, phúc lợi xã hội và chăm sóc nhân viên.

Sản phẩm mới

Các sáng kiến ​​trách nhiệm xã hội của G-Teck đã được nhiều lĩnh vực khác nhau công nhận và đánh giá cao.Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác trách nhiệm xã hội, tích cực thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững và hợp tác với các đối tác liên quan để đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

G-Teck sẽ tiếp tục đề cao trách nhiệm xã hội như một giá trị cốt lõi, với tinh thần đổi mới và dám nghĩ dám làm, không ngừng khám phá và thúc đẩy con đường phát triển bền vững, góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.


Thời gian đăng: 08-08-2023